FANDOM


Ordensstaten
Gäller år 2976
Statsskick Teokrati där den nya Stormästaren röstas fram och godkänns av Abboten i Tibara
Statsöverhuvud [[Stormästaren Ulamis Etor]]
Rättsväsende Tekoratiskt där Daaks heliga skrift gäller för alla
Areal: 147.440 km2
Invånarantal 1.216.380
Befolkningstäthet: 8.25/km2
Befolkning: Vhonier 63% Verd 10%, Jargier 12%, Cirefaldier 4%, Sabrier 10%, Annat 1% (91)
Språk: Vhoniska, Jargiska
Huvudstad: Mathael (20.000 invånare)
Huvudnäring Jordbruk, Boskapsskötsel
Handelsvägar Landsvägar till Vardalh och Berenhelm. Sjövägen till Consaber och Ebhron
Import (I stort) Vin, Järn, Lyxvaror
Export (I stort) Boskap, Vapen, spannmål
Militära Resurser
Religion Sabriska Kyrkan (47%), Vhoniska Panteonen (30%), Jargiska Moderkyrkan (23%),
Vänner Consaber, Jargien
Fiender Vardalh, de Verdiska stammarna
Myntfot Sabriska mynt

Öster om Mundana, norr om Vhonien har korsriddare skapat en nation efter att ha erövrat delar av det forna Vardalhiska imperiet. Det är en teokrati som tekniskt sett är underställd Abotten i Tibara men är sedan många år de facto självstyrande.

GeografiRedigera

Riket domineras av det slättlandskap som finns i landets södra del och som i sin tur övergår till Mhelmträsket i öst. den stora floden Ghan rinner genom södra delen av riket och flode Hurun genom norra delen. Bergskedjan Du'un (vilket betyder Klyvaren) delar riket på mitten och den hösta toppen är inte uppmätt, men den sträcker sig över 6000 meter. Endast en större skog finns i landet, även om det finns skogar utspridda över slättlandskapet. Skogen kallas för Vanhem vilket är en förvrängning av Vanhelg, då skogen en gång i tiden satt ihop med Helgaskogen öster om rikets gräns, men sedan dess har Mhelmträsket brett ut sig och lagt beslag på området emellan de båda skogarna.

Riket är relativt platt och passar bra för Ordensstatens form av krigsföring med ridderligt kavalleri. De kullar som finns ryktas vara hemsökta av Kullbestar, men ingen har sett en sådan best på mycket länge. Enligt prästerna har Daaks ord fått dem att fly tillbaka till den onde. Rent tekniskt så tillhör Shalakols östra kant riket, men Ordensstaten har inte mantalet att hålla landet för närvarande.

Dödens fält: Det största slaget som skedde i början mellan de invaderande styrkorna och det Vardalhiska imperiet ledde till enorma frluster för båda sidor. Den plats där detta skedde kallas nu i folkmun för dödens fält. Det är en plats som är hemsökt av onda andar och de som dog och inte fått en värdig begravning. Det är en farlig plats där det är en nivå lättare (-Ob1T6) att alstra Nekrotropi.

Mhelm

Mhelm Träsket: Ett av de största kända träsken i hela världen är Mhelm träsket. Likt ett Everglades sprider våtmarken sig ifrån den stora floden Ghan som flyter genom riket. Det är en mycket farlig plats som hemsöks av krokodiler, Karkiler och Sumpmonster. Området är mycket svårnavigerat och floden går inte heller i en rak linje genom området. Det finns en del människor som är bosatta i träsket och mången Vardalh flydde in i träsket då korsriddarna erövrade området. det har därför uppstått en motståndsrörelse i träsket som dödar de daak trogna som rör sig i det.

Träsket är framför allt lurigt eftersom nivån på vattnet är mycket ojämn. På vissa platser är det djupt medan andra platser är extremt grunda. Det sägs också att det finns stora väsen som rör sig längsmed botten på floden, men det är förmodligen bara stora krokodiler som vilar under ytan. I norra delen av träsket finns också en mycket gammal tempelruin som är till halvt nersjunken i floden. Den fanns där när det Vardalhiska imperiet lade platsen under sig och ingen känd gud kan göra anspråk på det. Förmodligen är det en rest ifrån ett folkslag som rört sig ur regionen eller som utplånats av de som flyttat in.

Träsket är ett mycket svårnavigerat område och de som inte vet hur man tar sig igenom träsket riskerar att komma vilse. Floden tycks konstant ändra form och utseende, vilket leder till svårigheter för navigation och framfart. Bottennivån är inte heller alltid konstant och små öar försvinner över en natt då landskapet tycks förändras. Djupet av träsket är högmagiskt för Geotropi, Hydrotropi och Pneutropi.

StäderRedigera

DaaksShield
.

Daaks Sköld: Längsmed landets östra gräns har Ordensstaten skapat en borg som döpts till Daaks Sköld. Detta är en syftning på borgens faktiskta syfte att skydda landet emot Verdiska stammar. Den verdiska plågan blev för mycket även för de missionerande Daak prästerna som förkunnade dem som avskum och pack icke värdiga Daaks frälsning. Borgen blev uppförd under svårighet eftersom Verderna flera gånger anföll bygget i sig och en mindre arme var stationerad i ormådet under mycket lång tid för att försvara borgen.

Borgen leds för närvarande av Borgmäster dunelius Circassi, vilket förmodligen är Ordensstatens främsta strateg. Han fick posten som bestraffning ifrån sina överordnade då han ifrågasatt Daaks vilja. Det hela blev dock ett bakslag för de överordnade eftersom han snarare såg det som en belöning att slippa politiken i huvudstaden ett tag och efter flera Verdiska räder framstår han numera som en hjälte för folket som bor i regionen. Dunelius namn är förmodligen ensamt ansvarig för fler frivilliga konverteringar till Daak än hela missionärsstyrkans ord. En hel grupp med verder anslöt sig under honom i Daaks namn som tack för att han räddade deras kvinnor undan deras eget folks härjningar.

Runt omkring borgen har det nu uppstått en liten stad med drygt 700 invånare. Borgen i sig har lite drygt 900 man som konstant bemannar den men kan inrymma upp till 2000 ifall det skulle bli en krissituation. Borgen är mycket svårintaglig och byggd för att motstå allt utom det kraftigaste belägringsbombardemang.

Edhelm: Den första staden som korsriddarna intog och en av de städer i det forna riket som var riktigt välmående. I dagsläget har staden runt 12.000 invånare innanför sina murar och lever gott på den handeln staden fortfarande tar emot ifrån de andra Daak troende länderna i väst. Staden är fullt igenom Daak troende och endast en liten population med Pyar alver och Zolod i staden dyrkar andra religioner eller filosofier än Daak.

Staden är lite ett möte mellan öst och väst, vilket har resulterat i att staden har ett mycket exotiskt rykte på övriga Mundana. Det är trots allt den lättaste staden att ta sig till av alla Ordensstatens städer.

Lerhn: En av de tyngst befästa städerna i landet är förmodligen staden Lerhn som ligger i södra delen av Ordensstaten. Då staden ligger strax norr om gränsen mellan Vardalh och Ordensstaten förväntar sig alla att staden kommer bli tungt belägrad då ett krig väl utbryter. Staden har än så länge bara en ringmur, men det håller för tillfället på att byggas en borg strax söder om staden som därmed kommer göra det svårare att ta sig emot staden. Borgen kallas för Lerhns värn och byggs febrilt på.
Hemlighet: Vardalh har en ansenlig mängd spioner både inne i Lerhn och i själva borgbygget. Det är troligt att bortbygget är saboterat och att den inte kommer vara så hållbar när det väl kommer till kritan.

SamhälleRedigera

HistoriaRedigera

Ordensstaten har en relativt ung historia och grundades för lite mindre än 100 år sedan under det som kallats för det Rauniska Korsttåget. Det är osäkert exakt varför det kallas för det Rauniska korståget då själva invasionen inte påverkade Raunerna över huvud taget och det spekuleras i att den dåvarande Abboten hade som plan att fortsätta norrut och slå emot Raunernas horder i sammband med invasionen. Oavsett så attackerades Vardalh efter att de dräpt och skändat liken från två missionärer som var utskickade i officielt uppdrag. Detta förargade de styrande i både Consaber och i Jargien, vilket sedmera ledde till att korståget startades och en ganska ansenlig arme skramlades samman för att angripa landet. Denna skeppades till de fria staterna och marscherade sedan landvägen och angrep den norra delen av Vardalh.

Korståget erövrade först den absolut norra delen av landet och fortsatte sedan söderut. Det var inte förrän de kom till bergskedjan som den första vapenvilan inledes och förhandlingar skedde. Dessa brakade dock samman och armen fortsatte marschera. Den stoppades inte ordentligt förrän vid floden som går rakt igenom Ordesstatens nuvarande huvudstad. Där lyckades Vardalherna driva tillbaka armen men de misslyckades med att splittra dem. Efter flera skärsmytslingar inleddes fredsförhandlingar och Vardalh gav upp den norra delen av sitt land ,vilket ledde till Ordensstatens födelse.

Under korståget hade en lågrankad präst hela tiden förutsagt fiendens rörelser och lyckades till och med under det sista slaget att åkalla Daaks vrede över motståndarna. Enligt korsfararna var det endast detta som förhindrade deras arme ifrån att krossas av de ondsinta Vardalherna, medan Vardalh snarare skyller på sina fega generaler och på deras dåliga truppkomposition. Denne präst blev dock känd och under fredsförhandlingarna utförde han ett mirakel mitt i korstågets läger. Abotten i Tibara utnämnde då denne till Ordesstatens ledare och han blev den första Stormästaren av Ordensstaten.

2964 ödelades stora delar av landet av "osannolika" stormar som härjade i början av sommaren. Stormarna var så svåra att svält drabbade landet under året och nästföljande år då alla skördar var ödelagda.

Viktiga PersonerRedigera

Geffry Oram: En mycket viktig handelsman och frontfigur för en av de största handelshusen i hela Ordensstaten. Han är mycket rik och har gjort sig en förmögenhet på sin handel med kryddor och viner.

ReligionerRedigera

Daak tron är stadsreligionen och det är tekniskt sett förbjudet att dyrka andra gudar än Daak, men detta är något som väldigt sällan upprätthålls. Ordensstaten har insett att det endast leder till slitninar i landet om invånarna inte får ha kvar sina ursprungliga seder och regler. Istället missionerar de flitigt och förbjuder endast större trosutövningar.

KrigsmaktRedigera

Ordensstaten har en av Mundanas starkast stående armeer. även om de inte är många så är Ordensstatens riddare bland de skickligaste i världen och det infanteri som de ställer upp inför slag är beryktade för sin okrossbara disciplin och moral. Ordensstaten kan också utan problem rekrytera dussintals fanatiker som mer än gärna slåss i Daaks namn och orden har mycket gott om guld och kand därmed också hyra in legosoldater om det så behövs.

HandelRedigera

MyntsystemRedigera

Tideräkning och KalenderRedigera