FANDOM


GeografiRedigera

Campaign map

DrakryggarnaRedigera

Enligt legenden så föll flera mäktiga drakar i strid emot det gamla folket här och deras kroppar bildade tillsammans den mäktiga bergskedja som löper längsmed den nordliga delen av området. Bland de dimhöljda topparna döljs många mystiska varelser och märkliga hemligheter. Det sägs att det bland dalarna som finns utspridda ska finnas lämningar ifrån det gamla folket, vars värde inte kan räknas ens i guld.

Utöver detta så är det också kännt att det finns stora mineralfyndigheter i bergen. Farorna som lurar i bergen överväger dock vinsterna man kan göra, iallafall för de flesta, så det är enbart på ett fåtal ställen där man börjat utvinna mineralerna. I de västra delarna av Drakryggarna finns det också minst ett känt dvärgafäste. Detta kallas för [i]Don-Kazar[/i], vilket rakt översatt blir ungefär Gruvfästet. Här utvinns en rad olika metaller, men hittils har dvärgarnas ovilja att handla med andra än de mest pålitliga människorna lett till att de inte slagit ut några av de andra utvinningsstäderna i närheten.

RådsländernaRedigera

Till rådsländerna räknas alla de länder som ligger öster om Järnskogen på kontinenten. Länderna styrs av ett demokratiskt råd som baseras på invånarna i städerna som finns i landet. Ju fler invånare en stad har, deso mer har de att säga till om. Dock så har också närhet till det som de bestämmer om en stor vikt då de röstar och den stad som ligger närmast har oftast en hel del att säga till om. Till rådsländerna räknas följande städer väster om Järnskogen: Kupra, Uther (en stad som inte finns på kartan. Den ligger i träskmarken i sydväst).

AulonRedigera

Auloniska federationen
Söder om Rådsländerna, på andra sidan det sund som skiljer innanhavet ifrån det oändliga havet så ligger den skogsbeklädda kontinenten Aulon. Sedan längre än vad till och med alverna kan minnas har denna kontinent varit beklädd av skog och aldrig har en vinter belagt de inre delarna av skogen.

UnionenRedigera

Unionen är en av rådsländernas äldsta fiender, men också ett av de äldsta rikena i Jantalas, beroende på hur man ser på det. Unionen har existerat sen innan Ättekrigen, där Kiriya ställdes emot sin älskade Baal, besatt av djävulen. Unionen grundades av ett antal magiker som blivit förvisade ifrån rådsländerna och som hade ett starkt hat emot rådet och dess makt. De införlivade flera av stammarna i öster under deras fana (många under hot om våld och död) för att grunda unionen. Nästan bara människor lever där, även om det finns varelser i unionen som rådsländerna aldrig sett, bland dem de dvärgliknande Katarr som sägs vara kusiner till dvärgarna. Även om Unionen handlar med rådsländerna så råder en hätsk stämning emellan dem. Ett flertal gånger har spioner ifrån Unionen ertappats i rådsländerna och just nu ligger de på gränsen till krig sedan ett diplomatiskt fartyg stuckits i brand av Unions soldater.

De troligen mest ryktbara invånarna i Unionen är mer ett rykte än verklighet, dessa kallas för Skuggvandrare och sägs vara mycket skickliga med de mörka konsterna.

Några av städerna i Unionen är: Skuggflod, Vadhborg och Noumêlon

varelserRedigera

Se Monster