FANDOM


Få platser är så mytomspunna som det märkliga och mytiska Illurevyn. Det sägs att långt uppe i norr så ligger det ett land, omgivet av de kargaste klippor och de farligaste skrevor, där gudarna själva bor och där landet är rikt och ingen man eller kvinna går fattig. Det sägs att den som når Illuervyn blir själv upphöjd till gudarnas skara, och det finns ett urgammalt poem, tråkigt nog så gott som oöversättligt så när som på den sista meningen: I Illurevyn, makterna skåda, i Illurevyn i norr... Den som i Illurevyn vara, denne har makten...

En av de få som någonsin tagit sig till Illurevyn är Jac