FANDOM


Garon av Solstadt
Spelare: Anders Födelsår:
Ras: Människa (Vanar)
Yrke: {{{Yrke}}}
Styrka:

Tålighet:

Rörlighet:

Personlighet:

Psyke:

Vilja:

Bildning:

Syn:

Hörsel:

{{{Sty}}}

{{{Tål}}}

{{{Rör}}}

{{{Per}}}

{{{Psy}}}

{{{Vil}}}

{{{Bil}}}

{{{Syn}}}

{{{Hör}}}

Lojalitet:

Heder:

Amor:

Aggressivitet:

Tro:

Generositet:

Rykte:

Tur:

Förbannelse:

{{{Lojalitet}}}

{{{Heder}}}

{{{Amor}}}

{{{Agg}}}

{{{Tro}}}

{{{Gen}}}

{{{Rykte}}}

{{{Tur}}}

{{{Förbannelse}}}

Son till Kara av Solstadt, syster till Nod. Har stora sympatier för Drunok.

Sty 12, Tål 17, Rör 10, Per 13, Psy 14, Vil 15, Bil 14, Syn 9, Hör 9