FANDOM


{{{CharName}}}
Spelare: [[{{{Spelare}}}]] Födelsår: [[category:{{{År}}}]]
Ras: Människa (Vanar)
Yrke: {{{Yrke}}}
Styrka:

Tålighet:

Rörlighet:

Personlighet:

Psyke:

Vilja:

Bildning:

Syn:

Hörsel:

{{{Sty}}}

{{{Tål}}}

{{{Rör}}}

{{{Per}}}

{{{Psy}}}

{{{Vil}}}

{{{Bil}}}

{{{Syn}}}

{{{Hör}}}

Lojalitet:

Heder:

Amor:

Aggressivitet:

Tro:

Generositet:

Rykte:

Tur:

Förbannelse:

{{{Lojalitet}}}

{{{Heder}}}

{{{Amor}}}

{{{Agg}}}

{{{Tro}}}

{{{Gen}}}

{{{Rykte}}}

{{{Tur}}}

{{{Förbannelse}}}

[[Category:{{{Spelare}}}]]

[[Category:{{{CharName}}}]] [[Category:{{{År}}}]] En schaman irån Tokonfolket som känner Ninas karaktär och Nicks Tokon.

---
56 Mental   52 Matematiskt begåvad (kan räkna bra, Räkna +10 enheter)
39 Mentala  06 Bildad, +2 bil
55 Fysiska  61 Seglivad (-Ob1T6 på dödslag)
61 Fysiska  47 Läkekött, läker dubbelt så fort
62 Fysiska  57 Perfekt Hörsel (-Ob1T6) på hörsel
72 Händelser 30 Förolämpat markägaren
94 Familjet  96 Flera ur familjen är eller har varit äventyrare
---