FANDOM


Dux Coratus
Spelledare: [[{{{Spelare}}}]] Födelsår: [[{{{År}}}]]
Ras: Människa (Vanar)
Yrke: {{{Yrke}}}
Styrka: {{{Sty}}}

Tålighet: {{{Tål}}}

Rörlighet: {{{Rör}}}

Personlighet: {{{Per}}}

Psyke: {{{Psy}}}

Vilja: {{{Vil}}}

Bildning: {{{Bil}}}

Syn: {{{Syn}}}

Hörsel: {{{Hör}}}

Lojalitet: {{{Lojalitet}}}

Heder: {{{Heder}}}

Amor: {{{Amor}}}

Aggressivitet: {{{Agg}}}

Tro: {{{Tro}}}

Generositet: {{{Gen}}}

Rykte: {{{Rykte}}}

Tur: {{{Tur}}}

[[Category:{{{Spelare}}}]][[Category:{{{År}}}]]

En högt uppsatt jargisk embetsman inom det jargiska styrelseorganet i Drunok. Han är den som styr den norra delen av Drunok och har blivit provinsens överhuvud. Han ämnar inte, officiellt, att ta över mer av Drunok (iallafall inte utan hjälp av de Jargiska legionerna) men inofficiellt finns det ingen som vet.

Dux Coratus har ofta kontakt med Furste Almund av Silverskölden via både brev och emissarier.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.