FANDOM


Damian Wright
God: Loki (Aesir)

Player: {{{Player}}}

Rank: {{{Rank}}}

Legend: 3

Willpower: {{{Will}}}
Strength:

Dexterity:

Stamina:

Charisma:

Manipulation:

Appearance:

Perception:

Intelligence:

Wits:

2 [{{{strEpic}}}]

4 (2) [{{{dexEpic}}}]

2 [{{{staEpic}}}]

4 (1) [{{{chaEpic}}}]

5 (1) [{{{manEpic}}}]

2 [{{{appEpic}}}]

2 [{{{perEpic}}}]

3 [{{{intEpic}}}]

4 (1) [{{{witEpic}}}]

Purviews: Chaos, Magic, Psychopomp, Fire, Water, Sky
[[Category:{{{Player}}}]]

En scion av Loki och tillika scoundrel och skurk som inte drar sig för några manipulationer. Också en mycket skicklig magiker och lurendrejare. Han är en god vän till Aaron Thompson.

Under besöket på Asgård så visade han sina sanna färger och stal ett flertal reliker åt Loke.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.