FANDOM


Daak är centrum för Daak-tron och har varit en av Mundanas största religioner ända sedan sin uppenbarelse för lite drygt 2700 år sedan. Daaktron predikar att Daak är den enda guden som är värdig att dyrka och därmed effektivt den enda guden. Han bekämpar de 'avgudar' som andra folkslag dyrkar och fängslar dem under sig så att de inte längre kan förleda någon.

Den Jargiska Kyrkan är det prästerskap som mest ansvarar direkt för hur Daak dyrkas och för hur hans stridigheter på jorden förs.

DogmaRedigera

Det finns bara en gud som är värdig att dyrka och det är Daak. De andra gudarna är svagare och söker endast att utnyttja människan och dess släktingar innan de kastar ut dem i mörkret. Daak har valt ut de präster som sörjer för honom och de kämpar hårt för att bannlysa alla som inte inser den sanning som Daak presenterar.

Daak är en krigisk gud och ser gärna att man med svärd omvänder de otrogna, men då detta inte är brukligt så förespråkar han istället diplomati och argumentation för Daaks sak.

Daak beskyddar de utsatta, skadade och hjälplösa.

HandsOfDaak

LegenderRedigera

Den beskyddadeRedigera

Daak skall sätta ett barn till världen, ett barn han ska skydda och inte låta drabbas av något ont. Med kvicka steg skall denne undvika alla faror. Inga pilar skall denna kunna skada. Hans lungor ska vara friska och oskadda, hjärtat skall slå och inget blod skall lämna dennes kropp. Tiraker skall böja sig undan för denne väldige krigare och han skall hela dem han möter med minsta beröring. Ingen skall dö under dennes seende blick och denne skall vandra på jorden under en evighet innan denne skall stiga upp till Daak.
Denna legend är hett omdebatterad. Den fanns på stentavlor som återfanns efter invasionen av Drunok i riktning mot Sunariskogen. Än så länge har kyrkan inte hittat denne utvalde men det finns de som hävdad att man tolkat myten åt helt fel håll.

Daaks UtvaldaRedigera

Det finns ett fåtal individer på Mundana som är utvalda av Daak. Bland dessa är:

  • Abboten Av Tibara - Ljusbringaren
  • Tenev - Den beskyddade


CermonierRedigera

Daaks häxskydd [4]Redigera

Filament som måste begäras: 4
Skyddar prästen emot alla besvärjelser och ritualer samt cermonier av magnitud fyra eller lägre. Dessa påverkar inte prästen överhuvudtaget.

Daaks Arme [16]Redigera

Filament som måste begäras: 16
Alla Daaktroende som deltar i cermonin omges av ett ljus som sedan bleknar bort. Under varaktigheten är de skyddade ifrån alla former av magi som har magnitud fyra eller lägre. Då varaktigheten är provisorisk så varar det tills prästen som ledde cermonin dör eller avslutar den med vilja.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.