FANDOM


Detta är en besvärjelse ur Eon.

Dödande Fingret [4]Redigera

Även känd som: Nods Dödsstraff

Färdigheter: Alstra Skototropi (Ob5T6), Transformera (Ob4T6)*, Besvärjelse (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)

Tidsåtgång: 2 rundor

Räckvidd: 30 meter

Varaktighet: Momentan

Offret tvingas omedelbart slå ett dödslag som är en nivå svårare (+Ob1T6)