FANDOM


Detta är en besvärjelse ur Eon.

Dödande Fingret [4]Redigera

Även känd som: Nods Dödsstraff

Färdigheter: Alstra Skototropi (Ob5T6), Transformera (Ob4T6)*, Besvärjelse (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)

Tidsåtgång: 2 rundor

Räckvidd: 30 meter

Varaktighet: Momentan

Offret tvingas omedelbart slå ett dödslag som är en nivå svårare (+Ob1T6)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.