FANDOM


Serien om Riddare Igor Wiltman av Fria Drunok, som den också ibland kallas, är böcker skrivna av Nod som dokumenterar kampen för Drunoks befrielse från allra början i ett värdshus i staden Konderh Renk Roghan där Igor och Nod skålade för hemlandets befrielse från det jargiska förtrycket. De innehåller även Nods personliga funderingar över beslut som tas. Böckerna hålls hemliga under kriget mot Jargiska Kejsardömet, på platser endast Nod och hans tjänare känner till.

Rikets spillrorRedigera

Första boken skrevs när Nod reste genom det ockuperade landet tillsammans med riddare Igor och en alv som kallades Vitsippa. De flesta texterna däri författades på vägen, i vagnen. Den innehåller även det korta besöket i Arlon.

CitatRedigera

"Igors hand greppade tag i Drunoks landsflagga samtidigt som visslet av pilar avslutades i en dunk. Riddaren tappade andan, blickade ner mot två fjädrade pilar som satt obehagligt djupt i gliporna av hans metallrustning, gungade till och kollapsade i sadeln. Från de samlade rövarna runt vägen hördes ryt och utrop. Någon slogs till marken bakom buskaget, må vara en som inte längre hade en pil på strängen."

Fria Drunoks ArméRedigera

Den andra boken om frihetskämparna påbörjar med uppbyggnaden av en befästning vid kanten av Vita Skogen, som skulle senare bli nedbränd av jargier, och Drunoks böner om hjälp från Asharien och Soldarn. Den inkluderar beskrivningar av slagen i Vita Skogen och Darholm, livet bland soldaterna i bergfästningen och umgänget med troll.

CitatRedigera

"Segerglädjen räckte inte långt efter striden. Bärandes ny utrustning och gamla sårade kamrater fortsatte armén österut, med många döda vänner bakom sig, lämnade för att ruttna eller bli uppätna av Vita Skogens okända varelser, utan en minnesplats förutom i våra hjärtan. Genom skogens snår lämnade vi ytterligare kamrater som förklarades döda på vägen. Med en blodstänkt ringbrynja under min tabard haltade jag tillsammans med spjutmännen. I min hand var ett spjut som för inte länge sedan var i handen av en landsman som försvarade sig till det sista. Männen var dystra, deras blickar fokuserade på Mikháel som visade vägen genom skogen. Den före detta banditen själv bar på stor sorg, ty endast hälften av hans gäng fortfarande var i livet."

Syd, Väst och NordRedigera

Den tredje boken skrevs efter fredsförklaringen mellan Drunok och Jargien. Den saknar en del av den historiska exaktheten i de tidigare böckerna, samt lämnar en tidsperiod obeskriven mellan den och den tidigare boken. Handlingen håller sig till Igors äventyr i Asharien, Caserion samt norr om Drunok, med en kort visit till Skugglandet.

CitatRedigera

"Författarens förord

Ärade läsare, Ni må finna att den tredje boken om Riddare Igor Wiltman av Fria Drunok, och Hertig Igor Wiltman senare, skiljer sig i handling och berättandesätt från tidigare verk. Då det rör kontakt med Drunoks vänner i Asharien, Caserion och Kraggbergen låter jag inte mig själv skriva fritt utan våra fränders tillstånd. Sägas skall att överallt fann vi otrolig gästfrihet och vänskap. Ärade läsare, spridning av de böckerna tre påbörjades av mig efter fredförklaringen, då informationen däri icke längre kunde skada det svaga Drunok. Må hända att beskrivningen av de diplomatiska missionerna kommer än. Nod."

BöckernaRedigera

Lägre Jargiska (Ob3T6)

Krav: Historia 0

Innehåll: Historia (Drunok) 10: Riddare Igor Wiltman, Drunok/Jargien kriget

Antal Sidor: 200 sidor

Pris: 100 silver