FANDOM


AlvernaRedigera

En av de äldsta raserna i världen är alverna. De alver som legenderna handar om och de som oftast omtalas är de alverna som lever i sina stora skogar och i vissa fall högt uppe bland bergen där de lever sina liv i stilhet. Alla alver respekterar naturen, även om inte alla älskar den. Detta eftersom de har en unik koppling till naturen som kallas för [i]Faunelari[/i] av alverna själva. Detta kan översättas till [i]"Att tala med träden"[/i], men det syftar egentligen på att alverna känner av skiftningar i naturen som gör att de kan känna vad som händer i deras omgivning. Detta resulterar i något som människorna tolkar som övernaturliga sinnen i form av skarpare hörsel och bättre syn, då det egentligen bara är ett resultat av att alverna lär sig lyssna på naturen.

Alvsläktet är uppdelat i två delar, även om det fortfarande är samma folk, genetiskt iallafall. Den ena delen bor i Aulons stora skogar och bergen där och kallas oftast för just alver. De har i sin tur en under division eller vad man ska kalla det som kallas för Vildalver. Detta är de alver som inte bor i de stora städerna utan som bor i skogen och lever av den samt de som bor längsmed skogsgränsen vid bergen. Även om de alver som bor i städerna är samma alvfolk som bor i bergen så kallas de i bergen ibland för Bergsalver, även om det är grovt felaktigt enligt dem själva.

Den andra delen av alvsläktet bor öster om den bergskedja som skiljer Aulon ifrån Phoenix Hill. Där, på de stora slättlandskapet har deras hud blivit solbränd och mörknat, vilket felaktigt har gett upphov till uttrycket [i]mörkeralv[/i]. Uttrycket bottnar också delvis i att då Unionen invaderade Phoenix Hill och de södra delarna av den kontinenten under ättekrigen så anföll de den enda alvstaden i det området. De slaktade där hundratals alver och tog många av dem med sig (främst kvinnorna då). Alla de mörkhyade alvslavar som finns i Unionen idag är ättlingar till dessa alvkvinnor som togs till fånga. På alvspråket kallas detta för Vûnderën (De förlorade kvinnornas folk) De som överlevde förde ett hatiskt gerilla krig emot Unionssoldaterna sen och kallade sig för Undamër, vilket betyder ungefär mörkeranfall, vilket felaktigt översattes till Mörkeralv. De alver som dock bor i öknen som gränsar till Phoenix Hill och det slättlandskap söder om Phoenix Hill mellan öknen och bergen kallas utav dem själva för Sunillerûn, vilket betyder "solens barn" [Sunill = sol], [erûn = barn av]. De är uppdelade i stammar till skillnad ifrån familjer och är i många fall nomadiska. En unik skillnad mellan Österledsalverna (de mörkhyade) och Västerleds alverna (de i Aulon) är att Österledsalverna gillar kroppssmyckningar. Kvinnorna målar sig gärna i färger under fester medan männen mer än gärna tatuerar sig (det finns både permanenta och temporära tatueringar). En man får alltid en tatuering då han blir vuxen.

Becca alv

http://www.aer.cloudspike.com/becca%20alv.jpg ((En kvinnlig österleds alv sitter avslappnad på en divan och studerar en konstnär som målar av henne))

De mörkhyade alverna har också en annan egenskap som skiljer dem ifrån deras kusiner. Eftersom de lever i ett kärvt land har de en hög energiupptagningsförmåga. Därför blir Österledsalver lätt överviktiga då de flyttar ifrån ödemarken till städerna. Detta brukar dock gå över efter ett år då de lärt sig leva med det. Detta gör att de bara behöver äta 3/4 av vad en vanlig person måste göra.

Det troligast vanligaste missförståndet med alver är att de är odödliga och lever för evigt. Även om detta inte är sant så lever de ändå i flera århundraden. En typisk alv förväntas leva strax under 1000 år, ibland lite över. Österleds alverna brukar påstås leva kortare än de alver som lever i skogen, men detta är lite propaganda och är inte sant. De lever ungefär lika länge.

Alverna bränner dock aldrig sina döda. De begraver inte heller kropparna utan de placerar dem i stora mauseoleum under jorden där kropparna får vila. Detta är av flera skäl. Det främsta skälet är att alverna tror på reinkarnation. Detta är dock inte reinkarnation som att födas i en ny kropp utan det finns dokumenterade fall där en alv som varit död i århundranden plötlsigt vaknat upp för att utföra något och sedan dö igen. Alverna tror också att man återfödds in i sin egen släkt, därför håller alverna släkten heligt över allt annat. Vissa alver bär dock något som kallas för själastenar. Dessa har den unika egenskapen att binda själen till kroppen och därmed göra kroppen ålderslös. Även om själen fortfarande kan slitas loss ifrån kroppen genom exempelvis våld så lämnar inte själen kroppen så man dör av ålder. Ingen annan varelse än en alv eller en dvärg har någonsin innehavt en sådan sten, så det är inte känt ifall effekten fungerar även på de kortlivade raserna såsom människor. Däremot så vet man att det finns en märklig sideffekt av dessa stenar. Ju längre tid en bärare innehar en sten, desto mer galen och förvriden i sinnet blir ägaren.

RelationerRedigera

Trots att alverna är ett fredligt folkslag så är deras relationer med de andra folken mycket speciella. Bland annat så har de en gammal fejd med ödlefolket i västra Aulon som än idag orsakar gränsproblem. Faktum är att det en gång i tiden rådde krig mellan alverna i Aulon och Ödlefolken. Numera är det dock en mycket svalare relation som gällar.

Dvärgar och alver har egentligen inget emot varandra, men deras olika åsikter och seder gör att de inte riktigt passar ihop. Trots detta så kan de flesta alver och dvärgar acceptera varandra, även om det ibland kommer till diskussion mellan dem.

När det gäller människorna så antar nästan alltid alverna en sorts "fadersgestalt inställning" då de anser att deras längre livslängd ger dem ansvaret för de människorna i deras grupp. Det enda undantaget är högländarna, som de anser vara för brutala för deras eget bästa. Dock så har alverna och högländarna stått på samma sida i krig så pass ofta att detta åsidosätts.

Emot gnomerna har alverna en bättre attityd än vad människorna har, men även där så kommer gamla fejder lätt ivägen för en fredlig relation.

FörmågorRedigera

Immuna emot sömnbesvärjelser och effekter, Sover inte utan mediterar, har +2 emot besvärjelser och liknande effekter. Alverna ifrån Aulon ser mycket bra i mörker och är ansedda att vara smidigare än sina vänner i östern, som ser betydligt sämre i mörker, men mycket bättre på dagen under ljusa förhållanden. De anses också vara tuffare än sina kusiner i väster.[/size]