FANDOM


Alkemin i eon bygger på de grundlagar som fastställts utav de många förbund av magiker som finns runtomkring mundana. Alkemi handlar huvudsakligen om transmutering och framställningen av magiska föremål som kan binda de krafter som genomsyrar hela mundana.

Trots att alkemin är ganska väl studerad så är det inte många som besitter de kunskaper och de nödvändiga egenskaperna som krävs för att kunna utföra de steg som krävs för att kunna exempelvis transmutera ett svärd. Detta eftersom många av processerna inte bara är svårförståda utan också eftersom många av dem är extremt farliga. Mer än en alkemist har dött under utövandet av alkemi.

EssenserRedigera

Primära EssenserRedigera

De nio grundläggande essenserna som bygger upp Mundana och som i princip bygger upp allt omkring dem. En primär essens vibrerar bara i en riktning, även om de tre grundämnena styr tre olika vibrationsriktningar. Det är förenat med livsfara att blanda Mercurium och Metallum utan att ha minst lika många delar Sulfur i blandningen, då det annars riskerar att explodera eller förvandlas till giftig gas eller dylikt. Hantera detta som ett omedelbart fummel på tabellen om detta skulle ske.

Mercurium (Silver): Densitet, Kokpunkt, Smältpunkt
Sulfur (Guld): Viskositet, Färg, Opacitet
Metallum (Platina): Hårdhet, Värmeledningsförmåga, Reflektivitet


Sekundära EssenserRedigera

Sekundära essenser är essenser som består av minst två riktningar. De är 72 till antalet och består av olika blandningar av de olika grundämnena. man brukar säga att ett material består av en viss rang för att beteckna hur många essenser det vibrerar i. De flesta material vibrerar i nio riktningar.

Att framställa EssenserRedigera

För att framställa essenser så krävs det att man destillerar andra material på deras egenskaper. Vissa egenskaper är närmare och kan därmed ge mer av en primär essens, men det är sällsynt att hitta något som är närmare än 3e rangen. Kongelat tycks av någon anledning alltid befinna sig på 2a rangen, men de har också +Ob1T6 svårighet på att bli nerbrutna, vilket leder till att det oftast är mer ekonomiskt att använda 3e rangens essenser om man kan finna dem.

Det finns dock ett annat undantag. Detta är de tre ädelmetallerna guld, silver och platina. De alla räknas som 2a rangens essens för respektive Primär Essens och är därmed väldigt lätta att framställa Primära essenser ur. Det går åt 24 gram av materialet för att framställa en dos av dess primära essens.

Att destillera fram essenser fungerar som vilken annan process som helst. Se Alkemiska Processer.

För hur mycket som går att utvinna ur vissa ämnen, se Alkemiska Preparat

Förändra Essenser (Transmutation)Redigera

Det är fullt möjligt att förändra egenskaperna hos ett föremål. I Allmänhet räknar man då detta i steg om 10% i varje riktning per rang och per ½ kg. Vill man alltså göra 2 kg stål 20% lättare så är det en 6e rangens Transmutering. Ett föremål som redan är alkemiskt påverkat kommer att sträva emot att återgå till sin naturliga form över tid (I allmänhet tar det 9+Fv timmar för ett föremål att börja omvandlas tillbaka spontant), vilket gör underliga saker kan börja ske med föremålet. För att förhindra detta kan man använda sig av processen Permanenta (igen, se Alkemiska Processer). Har man inte tillgång till den processen kan man dubbla tiden det tar för föremålet att börja förvandlas tillbaka med +Ob1T6 på färdighetsslaget för alkemi.

Det krävs en Förändra Essens process för vart ett av de grundämnena. Man kan förändra fritt upp till den magnitud man behärskar.