FANDOM


Världen är inte sig lik. 1970 började ett krig utan like i Afrika. Hela Afrikas samhällssystem kollapsade totalt och föll sönder. Kriget spred sig snabbt och snart var Afrika inte flera länder, utan Afrika är bara ett enda stort inbördeskrig. Europa, oförmögna att ingripa tack vare att kriget i kosovo växte sig ännu större än i vår historia, kan inget göra...

AfrikaRedigera

Kolonialismen slog aldrig riktigt tillbaka på det sätt den gjorde i våran historia. Då kalla kriget utbröt, tvångsersatte England, Amerika, Sovjet och flera andra länder de regeringar som fanns i flera av de länder som fanns innan kollapsen.

Afrika var redan innan en oroshärd och det blev etter värre då sovjet började pumpa in pengar til rebelgrupper som försökte störta diverse kapitalistiska regeringar.

Kalla krigetRedigera

Den första stora skiljelinjen (emot vår historia) kommer vid 1950, då Sovjet och USA, efter andra världskriget. De två stormakterna insåg att de aldrig skulle kunna vinna en väpnad konflikt, så istället för att kapprusta så gick de omvägen och satsade mängder med pengar i andra mindre länder, för att därmed försöka sprida sin influens över världen utan vapen.

Afrika var den kontinent som drabbades hårdast av detta. Flera stora konflikter startades av konfliktpengarna som de fick. De konflikter, som i vår tid hotade en eller två länder, spred sig och svepte in hela norra Afrika i ett fullständigt krig.

  • 1955: De första konfliktpengarna ankommer till Afrika.
  • 1959: Kongo-Kinshasa, Sudan, Niger och Nigeria upphör att existera pga. väpnade konflikter i länderna.
  • 1962: Det första storkriget förekommer. Etiopen, Kenya, Uganda och Tanzania förklarar krig emot varandra.
  • 1963: Ett missförstånd sker mellan Angola, Namibia, Zambia och Zimbabwe. De går in i storkriget på Etiopiens sida
  • 1965: De sista länderna, förutom Egypten, Sierra Leone och Sydafrika slutar existera
  • 1970: Fullt krig startar i Afrika. Alla emot alla och inga regeringar finns kvar.
  • 1990: gruppen försökte att utöka sitt styre men misslyckas tack vare interna konflikter.